Rinde

(Studien / Malerei) Jahrgangsstufe 12 (LK)
9. September 2022